top of page

Paraštitaste žlezde

Paraštitaste žlezde se nalaze u blizini štitaste žlezde i normalno su veličine zrna pšenice. Osnovna funkcija paraštitastih žlezda je održavanje vrednosti kalcijuma u uskim granicama neophodnim za adekvatno funkcionisanje brojnih životnih funkcija (rad srca, mišićna aktvnost, nervna aktivnost, lučenje hormona…).

Hiperparatiroidizam-povišene vrednosti paratiroidnog hormona (PTH)

Primarni hiperparatiroidizam nastaje kada jedna ili više paraštitastih žlezda nekontrolisano izlučuju veće količine PTH u organizam.

Najčešće je to posledica dobroćudnog tumora jedne paraštitaste žlezde (adenom).

Dugotrajno povišene vrednosti kalcijuma kod pacijenata mogu da dovedu do brojnih patološki stanja kao što su: kamenje u bubregu, osteoporoza, poremećaj srčanog ritma, povišen pritisak, srčana slabost, depresija, hronični zamor, nesanica, slabost mišića, bolovi u kostima i zglobovima, upala pankreasa…).

Pacijenti sa nelečnim primarnim hiperparatiroidizmom žive u proseku gotovo 6 godina kraće u odnosu na opštu populaciju.

S obzirom da se simptomi hiperparatiroidizma razvijaju postepeno, 70% pacijenata sa primarnim hiperparatiroidizmom i ne zna da ima ovu bolest. Kod njih se u laboratorijskim rezultatima registruju povišene vrednosti kalcijuma, ali se na žalost na ovaj nalaz dugo ne obraća pažnja.

Dijagnoza hiperparatiroidizma se postavlja na osnovu laboratorijskih nalaza. Ukoliko se kod pacijenta istovremene registruju povišene vrednosti PTH i kalcijuma (obe vrednosti mogu biti u normalnim okvirima, ali bliže gornjoj vrednosti) gotovo sigurno se radi o primarnom hiperparatiroidizmu.

Vrednosti vitamina D kod ovih pacijenata su uvek snižene, što predstavlja posledicu, a ne uzrok bolesti. Nakon operacije paraštitaste žlezde  kod najvećeg broja pacijenata vrednosti vitamina D se vraćaju u referentne okvire.

Tretman primarnog hiperparatiroidizma je isključivo hirurški. Kod pacijenata kod kojih postoje kontraindikacije za operaciju, postoji mogućnost primene termalne ablacije. 

Stepen uspešnosti operacije je veoma visok i kod većine pacijenata već u roku od nekoliko nedelja dolazi do povlačenja tegoba prouzrokavnih osnovnom bolešću.

bottom of page